Vietnamkriget påverkar än

“Vietnam was the first war ever fought without any censorship. Without censorship, things can get terribly confused in the public mind.” General Westmoreland – ÖB för USA i Vietnamkriget Vietnamkriget har en mytbildning som lever kvar. Amerikanerna förlorade inte militärt utan psykologiskt. Man lyckades inte förklara för nationen varför Vietnam var viktigt och begreppsbilden hamnade utanför…

Fortsätt läsa

En börjar – alla hänger på

Det börjar enkelt med att en på gatan överdekorerar huset, sedan hänger en till på och sedan är det full fart. Juldekorationer triggar den amerikanska tävlingsinstinkten. På min gata är det nästan inga som har överväldigande juldekorationer utom ett femtal längst ner i kröken av gatan som känner trycket från granngatan som fullkomligt spårat ur….

Fortsätt läsa

Bush sakta återkomst i rampljuset

Många skrattade gott när skylten utmed riksvägen i Minnesota blev känd – ”Miss Me Yet?” med en bild på George W. Bush. Skylten kom upp i februari i år och blev en nationell nyhet. Varför? Efter att Obama tvingade fram sjukvårdsreformen hade dennes förtroende svängt oerhört snabbt från hösten 2009 till februari 2010. Skämtet är…

Fortsätt läsa

USA inte längre ett invandrarland

I media ser vi hur illegala invandrare söker arbeten i USA och att den amerikanska dörren är öppen. Det är en felaktig bild av USA som svensk media förmedlar. USA idag år 2010 är inte ett invandrarvänligt land – och definitivt inte mot illegal invandring. Européer är antingen ohämmat emot USA eller ohämmat för USA,…

Fortsätt läsa

Ifrågasättandet av Charles Rangel trendbrott

Charles Rangel har i 40 år varit en svart representant för Demokraterna från New York med sitt huvudsakliga stöd i Harlem. Han har konsekvent gjort allt som man inte bör göra som vald representant i Kongressen. Kanske inte medvetet men i alla fall återkommande. Anledningen att Rangel kunnat göra detta har varit rätt enkel – han är…

Fortsätt läsa

November 2, 2010 – valdag

Idag den 2:a november är det val i USA till Kongressen och flera val av guvernörer. Det som man ofta missar i Sverige är det stora antal lokala val som förekommer i USA. I kommunerna väljs nu allt från domare, kommunfullmäktige, skilsmässodomare till kommunala chefsbefattningar. Det skiljer mellan staterna hur många befattningshavare man väljer på…

Fortsätt läsa

Friskola med skolcheck otänkbart i USA

Detta är Republikaneras och de Självständigas* våta dröm som de inte ens törs fråga efter i USA. Demokraterna är helt emot eftersom de har kopplingar till lärarfacket. I USA är det otänkbart att man skulle kunna välja skola med skolcheck(!).  I USA finns friskolor med det bekostar man privat utan något egentligt stöd från kommunen….

Fortsätt läsa