USA inte längre ett invandrarland

I media ser vi hur illegala invandrare söker arbeten i USA och att den amerikanska dörren är öppen. Det är en felaktig bild av USA som svensk media förmedlar. USA idag år 2010 är inte ett invandrarvänligt land – och definitivt inte mot illegal invandring.

Européer är antingen ohämmat emot USA eller ohämmat för USA, ytterst få har en balanserad bild där skillnaderna i många stycken inte är så stora som det framhävs. Dagens USA är inget invandrarland i dess traditionella bemärkelse. Den tiden är historisk.

Låt mig slå hål på en av den största är myterna, den om generösa amerikanska invandringen, den är idag betydligt tuffare än något europeiskt land. Om man vill invandra lagligt. Den lagliga invandringen är idag 700,000 personer men det är i huvudsak anhörig invandring till redan i USA bosatta immigranter efter 1980-talet och 1990-talets immigrationsvågor. De som kommer direkt från utlandet och idag skall immigrera är en procentsats av dessa. Antalet nya amerikanska medborgare var år 2007 702,000 personer på en befolkning runt 300 miljoner. Det gör en ny medborgare på i 427 amerikaner. Det skall jämföras med Sverige som under samma tid hade en legal invandring på ungefär 60,000 personer om man räknar bort dem som är redan svenska medborgare som återvänder.

De svenska medborgarskapslagarna är betydligt enklare än de amerikanska och man blir medborgare på betydligt kortare tid i Sverige där även det permanenta uppehållstillståndet i Sverige är mer säkert än ett amerikanskt ”green card” och till och med ett medborgarskap. Amerikanska medborgarskap kan fråntas under vissa premisser det kan inte svenska. Det gör att vi kan räkna med en ny invandrare i Sverige på 150 svenskar. Det gör att den svenska lagliga immigrationen är dubbelt så hög som dem amerikanska.

Det som skiljer Europa och USA är att USA under 1990-talet tappade greppet om den illegala immigrationen, människor som reser till USA på turistvisum och sedan kvarstannar eller springer över gränsen, och i USA finns det idag mellan tio till femton miljoner illegala immigranter. Det är ingen immigration som accepteras och det kommer ingen stor amnesti i framtiden. Steg för steg gör man det svårare för illegala immigranter i USA genom att kontrollera deras identitet när de söker jobb, körkort och besöker sjukhus på ett sätt som skulle chockera Sverige. Vi befinner oss bara några år från massdeportationer från USA. Politiskt börjar det bli moget.

Den illegala immigrationen är ett av de politiskt hetaste ämnena i USA och de medborgarrättsgrupper som slagits för en mer öppen politik har snabbt tappat mark de senaste åren. Det är bara att se the O’Reilly Show på FOX som sänds via det svenska kabel-TV nätet där dagligen det stående ämnet är illegal invandring och hur man skall förhindra folk att ta sig in i USA och bosätta sig där.

Amerikaner är mer generösa och toleranta mot legala invandrare men USA idag har en mycket restriktiv invandringspolitik betydligt tuffare än Sverige. Allt annat är en myt.

Lämna ett svar