Dagligt kaffedrickande skyddar mot cancer!

Den braskande rubriken har ibland dykt upp på tidningarnas vetenskapssidor efter att den vetenskapliga tidskriften The Journal of the National Cancer Institute (volym 97, nummer 4, 16 februari 2005) publicerat två studier om kaffedrickande. Den första (Michels et al) studerade konsumtion av kaffe, te och koffein och hur det påverkade förekomsten av cancer i tjocktarmen och rektum. Den andra (Inoue et al) var en japansk studie på 90.000 personer och sambandet mellan levercancer och kaffedrickande.

Den japanska studien visar att de som drack kaffe varje eller varannan dag hade hälften så stor sannolikhet att utveckla levercancer som de som inte drack kaffe så ofta. Michels studie visade att kaffe inte påverkade förekomsten av cancer, och koffeinfritt kaffe t.o.m. minskade risken för ändtarmscancer.

 

Det är intressanta rön för oss som minns hur kaffe diskuterades på 1980-talet. Då verkade det som kaffe skulle gå samma väg som tobak, och fastslås som en stor hälsofara särskilt med avseende på cancer i bukspottkörteln. Larmrapporterna haglade, under medias uppmärksamhet, men började plötsligt att avta och småningom försvinna. År 2000 så avfärdade American Cancer Society orsakssambanden mellan kaffe och cancer i bukspottkörteln. Verkar som om Voltaire fick rätt, kaffe måste i sanning vara ett långsamt verkande gift, för jag är åttio fyllda och ännu inte död…

Hade man verkligen så fel på 80-talet? Det måste väl vara fråga om riktigt dålig forskning att man pekade ut kaffe som cancerogent när det nu istället snarast verkar förebygga det?

Inte nödvändigtvis. En vetenskaplig studies slutsatser är faktiskt inte ett fastslående av ett faktum. Det är en liten del av en lång process av prövande, kritik, reproduktion, värdering och omprövning. Vare sig att kaffe skyddar eller orsakar cancer fastslås eller förkastas av en eller två studier, de måste bekräftas av andra studier. Det är ju förstås ogrundat att dra slutsatsen att man borde dricka mer kaffe på grund av detta.