Ehec och bestrålad mat

Ehec, en smitta från en ny stam av E-kolibakterier har skapat stor rädsla runt om i Europa med ett sällsynt stort utbrott. I Sverige har ett femtiotal smittats hittills och en person har dött. I Tyskland har Ehec slagit till än hårdare med tusentals sjuka och ett tjugotal döda.

De allra flesta bakterier är ofarliga och hjälper oss att skydda oss mot skadliga bakterier, eller bryta ner födoämnen. Skadliga bakterier, som den nya Ehec-stammen, tillverkar för kroppen farliga gifter eller föröka sig i vår mage och tarm och orsaka diarré. Vi har ungefär 10 upphöjt till 15 bakterier i och på kroppen, vilket faktiskt är fler än kroppens egna celler!

Det är glädjande att smittan nu har kunnat spåras, det var verkligen en svår uppgift för smittskyddsmyndigheterna. Varifrån kom smittan? Det var inte de spanska mördargurkorna, det var ekologiskt odlade böngroddar från en gård i Tyskland. Det är förstås ett hårt slag mot dem som började ondgöra sig om stordriften och den industriella matproduktionen.

Vad kan skydda oss? För det första är matnationalism kopplad till snabba uttalanden innan man utrett vad som orsakar en smitta riktigt dålig matsäkerhet. Den befarade spanska smittan spelade på fördomar.

För det andra är det en signal att tänka över matsäkerheten. Hittills har europeiska länder satsat på naturlighet som ett estetiskt värde (och därför att det är där EU kan konkurrera).

Det tredje är bestrålning, en metod som försäkrar den hygienstandarden på matvaror som är naturligt smittade av sjukdomsbärande mikroorganismer. Bestrålning tar död på bakterier och insektsägg i rå, frusen eller torkad mat. Det fungerar som kall pastöriseringsprocess. Bestrålning gör inte maten radioaktiv, då energinivån som används är långt under den som gör ett element radioaktivt, jämför med när du tar väskan genom en röntgenkamera på flygplatsen eller när tandläkaren tar ett foto av dina tänder. Inget radioaktivt avfall skapas.

I EU som helhet tillåts bara bestrålning av en matvara: kryddor. Nederländarna och Frankrike tillåter det också för kyckling och grodlår. Tyskland har varit det land som främst hindrat ett godkännande.

När mellan 30-40 procent av den globala matproduktionen förloras till insekter, nematoder, sjukdomar och ogräs vill det till att prova något nytt. Ehec var en dödlig påminnelse om att naturligt inte nödvändigtvis betyder säkert.