Utseendefixering

Utseendet är en viktig påverkan för vårt beteende. Det beror inte bara på vilka ideal samhället har idag, utan på medfödda egenskaper. Människans hjärna är anpassad för att diskriminera på urval av utseendet. Det kallas för lookism, från engelskans ord för utseende. Föräldrar kan diskriminera sina egna fula barn, och favorisera sina vackrare barn. Småbarn reagerar på utseende, och även fula människor reagerar negativt på andras fulhet. Varför det? Ett rimligt skäl är att fulhet ofta kopplades till sjuklighet, och skador under graviditeten. Det var inte lönt att investera så mycket känslor och ansträngning i fula, som ändå nog skulle gå bort.

Markus Jokela vid Helsingfors universitet tog fram i ett paper om skillnader i barnafödande mellan fysiskt attraktiva kvinnor och andra. Får vackrare kvinnor verkligen fler barn? Andra studier som t.ex. den om polska bondkvinnors fertilitet talar emot detta. Blir kvinnorna verkligen vackrare över tiden? Utseendeskillnader mellan män och kvinnor tar tid att komma fram i evolutionen (dimorfism). Jokela själv bemötte en hel del av missuppfattningarna kring artikeln på sin blogg. 21