Så blir framtidens bil

Bilen förändrade vårt sätt att leva, på Jans USA-blogg finns ett bra exempel på bilsamhällets påverkan. Samtidigt så byggs det för många bilar.

Kostnaderna gick ned för biltillverkning. Det gällde att få kunderna att byta bil oftare. Industrin började att sälja på features och design. Bilen blev alltmer av black box, ett slutet system där hårdvara och mjukvara är tydligt anpassade till varandra. Det går inte längre att själv mecka med bilen. Bilmekanikern har blivit alltmer av en datavetare för att kunna få bilen att fungera.

Framtidens bil kanske inte så annorlunda till utseendet som till intelligensen

Det är ett av skälen till att svenska (nåja) Saab genomgår den ena bedrövelsen efter den andra, och konkurrensen hårdnar. Daniel Albert berättar om hur koreanska budgetmärket Hyundai slog sig fram, och öppnar för mer konkurrens från Kina. Indiska Tata Nano säljer kanske inte i Europa, men på Asiens marknader lär den fungera väl. Det är också där tillväxten kommer att vara.

Blir vi kvitt bensindriften? Radio Voltaire har ett reportage om elbilen och dess fördelar.

De tekniska framstegen är imponerande, men det kvarstår att problemet är räckvidden. Batteriet är dyrt och inte tillräckligt effektivt ännu. Visst är de flesta resorna korta, men det går rätt lätt att komma upp i 100 mil om dagen. Om batteriet dessutom ska räcka för klimatsystemet i bilen, nattkörning och tunga laster så krävs mer. Elbilarna möter stark konkurrens från kollektivtrafiken i stadskörning, så det är långfärdsåkningen som är nyckeln. Då kommer det behövas standardiserad infrastruktur längs med vägarna för batteribyten.

Eldas det med gas och kol för att få ström i batteriet så skjuts utsläppen av koldioxid bara längre tillbaka upp i kedja till kraftverket. Så länge som vi inte har löst de tekniska frågeställningarna, kommer inte vare sig bidrag eller påtryckningar att ha en avgörande skillnad. Då förblir elbilen en nischmarknad.

Anders Sandberg har intressanta tankar om robotiseringen av trafiken. Smarta bilar och intelligenta IT-baserade trafiksystem kan vara ett sätt för industrin att byta fokus. Bilar som anpassar sig till förarens personlighet, som färdas efter samma principer som fiskstim, som har ett kollektivt medvetande och förhandlar med trafiksystem för att slippa köer och få grönt ljus. Det påminner om den forskning som professor Alberto Broggi vid universitet i Parma gör med autonoma bilar. Broggis bilar åkte nyligen från Italien till Kina på egen hand.

När bilen blir smartare, och mer självständig, blir bilen mer av en tjänst. Konsumenterna efterfrågar alltmer en funktion av transport, snarare än en vara. Informationstekniken borde kunna användas för mer exakt anpassning av kollektivtrafik och timhyra av automatiserade fordon.