Brittisk självmordssmitta

Frank Furedi är professor i sociologi vid universitetet i Kent i Storbritannien. Han har länge i sina texter pläderat för att de västerländska samhällena är för besatta av risker, och att rädslan för katastrofer och olyckor förlamar oss. Självmord kan vara besvärande för ens föreställningsförmåga. Vi finner självförvållad frivillig död bland unga människor speciellt oroande. Den…

Fortsätt läsa