Vill du svälja en spindel?

Forskare vid universitetet Tor Vergata i Rom har uppfunnit en spindel i pillerform. Pillret sväljs av patienten och innehåller en robot, en mycket liten kamera med ben, som kan krypa omkring inuti patienten som en spindel.

Läkarna kan styra spindeln genom fjärrstyrning och undersöka skador i matstrupen. Avsikten är att spindeln kan ta sig runt mycket smidigare än den fiberoptiska sond som används vid t.ex. gastroskopi. Svalget behöver inte bedövas och spindeln är skonsammare för insidan av strupen. En lovande uppfinning. Frågan är om du vill svälja en spindel?