Tillräckligt död?

Vissa patienter som befinner sig i djup medvetslöshet, kan reagera på stimulans. En studie i The New England Journal of Medicine gjord av belgiska och brittiska forskare har studerat patienter i lättare grader av medvetslöshet, fast inte i koma. Genom resonanstomografi såg forskarna två olika mönster av hjärnaktivitet som hos friska. Det är möjligt för vissa hjärnskadade att kunna bearbeta information de får från omvärlden. Resultatet kan betyda nytt hopp för att kommunicera med djupt medvetslösa.

Det är möjligt att begreppet hjärndöd kan behöva undersökas mer noggrant. Hjärndöd är när hjärnfunktioner är oåterkalleligt utsläckta, och ersatte hjärtdöden i Sverige 1988, efter en hård debatt. Alla länder införde inte hjärndödsbegreppet, Storbritannien har exempelvis hjärnstamsdöd. Hjärtdöd betyder att personen betraktas som levande om hjärtat fortfarande slår. Hjärndöden var avgörande för att transplantationskirurgin och organdonationer skulle slå igenom på bred front.

Troligen kommer mer forskning att visa på att medvetslösa har mer hjärnaktivitet än vetenskapen tidigare trott, helt enkelt då läkarvetenskapen gör det möjligt att mäta lägre och lägre nivåer. Hjärnaktivitet behöver inte betyda att patienten är medveten om sin omgivning och kan uppfatta den, så frågan kring hjärndöden kommer fortsatt att vara etiskt kontroversiell. Gränsen mellan levande och död blir mer av en uppfattningsfråga, är personen tillräckligt död i andras ögon?31