Så blir du en trendspanare

Trendspaning är big business nuförtiden. Vad gör en bra trendspanare? Det är alltid svårt att sia, särskilt om framtiden, som Storm P passande fastslog. Det är kan vara lättare att undvika några fallgropar.

Gårdagens trender, imorgon

Det är lätt att extrapolera från vad som händer idag i framtiden, och även förutspå att äldre trender gör comeback. Problemet med den eviga återkomsten är att de yttre förutsättningarna förändras. Framtiden kommer inte att möta samma förutsättningar som gårdagen. En del av detta problem kan ses i det enkla generaliseringen av egenskaper till fokusgrupper, som den berömda uppdelningen och etiketteringen av generation X, Y eller någon annan bokstav.

Koncentrera dig inte på nya prylar och produkter, utan på deras effekter på samhället

Kortfristiga förutsägelser baserade på prototyper i laboratorier eller tester, brukar sällan förutsäga i vilken ordning teknikerna kommer i allmänt bruk. Orsaken är att även om du med säkerhet kan identifiera vad som är på gång sker anpassning mot bakgrund av ekonomiska, politiska beslut och konsumentval. Även en tekniskt lyckad uppfinning kan ha att övervinna mycket motstånd och förseningar innan den når allmänheten, och kan formas av sättet den blev antagen på.

 

 

 

Se upp för att överdriva drivkrafterna bakom efterfrågan

Det är ganska lätt att fokusera på en ny produkt som uppfyller en viss efterfrågan. Att mobiltelefonen kan absorbera och svälja funktioner såsom kreditkortet, armbandsuret, identitetskortet, dörrnyckeln, bussbiljetten etc kan vara bekvämt. Men en enda drivkraft, som på bekvämlighet, kan inte vara det enda som styr efterfrågan. Säkerhet, önskad grad av anslutning, integritet och pris spelar också roll.

 

 

 

Överväg alternativen

Trender är korta berättelser om nuet och framtiden, så de innehåller radikala eller konservativa meddelanden som delvis är politiska. Tillämpningen av RFID-teknik kan innehålla några riktigt farliga tendenser, men mottrender finns, om vi lägger märke till dem. Således, prognoser kan hitta olika scenarier som i sin tur påverkar hur tekniken används.