Är klimakteriet passé?

IVF har varit tillgängligt länge, det handlade förra årets Nobelpris i medicin om.

Konstgjord befruktning är fortfarande ett känsligt ämne, där samhället anser att barn bör födas naturligt. Fast sjunkande födelsetal börjar att bli ett problem i många europeiska länder. Kvinnors fertilitet sjunker efter 25 år och ännu mer efter 35 års ålder. I Oscars församling i Stockholm är medelåldern på förstföderskorna nu 38 år!

Nu börjar fler kvinnor att frysa ned sina ägg, för att lägga sitt barnafödande senare i livet, men att frysa obefruktade ägg är svårare. Vitrifiering ger mycket bättre resultat. Kostnaden är på ungefär 27.000 kronor.

Det finns blodprov som kan visa när kvinna inträder i klimakteriet. Östrogenbehandlingar kan lindra besvären. I kombination med äldre mödrar; är klimakteriet passé?

Det är positivt att föräldrar kan styra sin sexualitet bättre. Kommer det att förändra attityder kring hur barnen kan påverkas i moderlivet?