Matematiken är naturens abstrakta språk

Matematik är vetenskapen om mönster och relationer. Som en teoretisk disciplin, utforskar matematiken möjliga relationer mellan abstraktioner utan att bry sig om abstraktionerna har en motsvarighet i den verkliga världen. Abstraktioner kan vara allt från siffersträngar till geometriska figurer till uppsättningar av ekvationer.

I teoretisk matematik finns en liten uppsättning grundläggande idéer och regler som alla andra intressanta idéer och regler på det området kan logiskt härledas till. Matematiker blir särskilt glada när något av matematiken visar sig kunna härledas ur en mer allmän teori. En del av den känsla av skönhet som många har uppfattat i matematiken ligger inte i att hitta den största komplexiteten, utan tvärtom, att hitta den största enkelheten i bevisen. Som matematiken har utvecklats, har fler och fler relationer visats mellan delar av det som har utvecklats separat, som mellan den symboliska representationen av algebra och rumsliga representationer av geometri.

Matematik är också en tillämpad vetenskap för att lösa problem som har sitt ursprung i vår värld. Man letar efter mönster och samband, och i processen används tekniker som liknar dem i den teoretiska matematiken. Skillnaden är i stort sett en avsiktsförklaring.

Ett spännande exempel är att räkna på hur snäckor formar sitt skal. Det behövs inga komplexa lagar för att forma dem, snarare har enkla strukturer premierats i evolutionen för att ge ett starkt skal utan att behöva ta mycket energi i anspråk.