Vilket kön vill du vara?

Uppfattningarna om manligt och kvinnligt har förändrats, och även om att stå mellan könen. Transgenderism låter inte som ett så främmande koncept i en tid när Dana International är historia, transpersoner är vanligare inom modeindustrin och RuPaul’s Drag Race är vardagsunderhållning på TV. Förändringen i attityderna är märkbara på så kort tid.

Biologin för sexuell identitet är troligen mer komplex än forskningen tidigare anat (se Rosario, Vernon A. Quantum Sex: Intersex and the Molecular Deconstruction of sex. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies Vol 15 (2009): 267-284). Rosario pekar på att det finns mellan 20-30 sätt som hjärnan formas till manligt eller kvinnligt tänkande, och en hel del där emellan.

Genetikerna hittar nu gener utanför X och Y kromosomerna som spelar roll för könsidentiten. De hittar resultat för muterade nukleotider i X och Y kromosomerna att det kan ta lång tid för forskningen att förstå de olika kombinationerna för könen. Män är inte alltid födda med XY-kromosomer eller kvinnor med XX-kromosomer. Allteftersom forskningen visar att könstillhörighet beror på många olika biologiska och sociala förhållanden verkar könsroll alltmer bli en fråga om val.

Stamcellsforskningen kommer att påverka möjligheterna till att byta kön. Det har redan gått att omvandla äggstockar till testiklar. Det är inte lätt att omvandla dem, men till viss del måste äggstockarna ”anstränga sig” med kemiska och genetiska impluser för att inte naturligt förändras. Det också möjligt att konstruera penisar från stamceller, vilket ger hopp om konstgjorda livmödrar. Nu är det kaniners penisar forskarna kan printa ut, men steget över plastikkirurgi är inte långt.

Könsbyte är fortfarande en komplicerad process i dag. Transpersoner och intersexuella måste ansöka hos Socialstyrelsen för att få byta kön och genomgå en operation. I slutet av 2010-talet kan det främsta hindret inte vara medicinen utan samhällets attityder om manligt och kvinnligt.