Idrottsvärldens nymoralistiska snokande

Du loggar in på den officiella hemsidan. Du klickar dig vidare in på de konfidentiella sidorna. Ett onlineformulär visas. I formuläret klickar du i var du kommer att befinna dig varje timme mellan 06.00 till 23.00 varenda dag under en tremånaders period. Du vet vad detta innebär. Under den timmen, om än du är hemma…

Fortsätt läsa

Dubbelmoral, feminism och sexköpslagen

Är Sverige är det moraliskt mest högstående landet i världen? Och hur är det med sexköps lagen – är det en lag som går att fylla med valfria innebörder, önskningar och förhoppningar? Det var en fullständigt bisarr upplevelse. Den unga kvinnan längst bak i lokalen nästan skrek när hon anklagade mig för vara en del…

Fortsätt läsa

Adlar lidandet?

Har man mer rätt om man har lidit? Är man en bättre människa? Ställer man frågan rakt ut skulle de flesta nog förneka att det är så. I så fall skulle ju barn må bra av stryk, och ingen sak vore så rättfärdig som självmordsbombarens, en uppenbart absurd och rent osmaklig position. Ändå är det…

Fortsätt läsa

Vårt behov av att plåga

VÅR STÄNDIGA LUST ATT PLÅGA – TIO TESER OM TORTYR 1. Otänkbart – därför nämnbart Få saker fyller oss med sådan fasa som tanken på tortyr – den där smärtan som du inte ens vill föreställa dig. Elektroder mot dina mest intima kroppsdelar – svetslågelidande som får dig att berätta dina innersta hemligheter. Samtidigt finns…

Fortsätt läsa

Brittisk självmordssmitta

Frank Furedi är professor i sociologi vid universitetet i Kent i Storbritannien. Han har länge i sina texter pläderat för att de västerländska samhällena är för besatta av risker, och att rädslan för katastrofer och olyckor förlamar oss. Självmord kan vara besvärande för ens föreställningsförmåga. Vi finner självförvållad frivillig död bland unga människor speciellt oroande. Den…

Fortsätt läsa