Undervattensdykning, ett tekniskt äventyr

Det är spännande att se privata museer som drivs av eldsjälar, och dyktankshuset på Galärvarvet ger en engagerande inblick i teknikhistorien. Det var inte så länge sedan som dykning och SCUBA var avancerad Dyka under vatten har människan gjort så länge hon kunnat simma, med avbildningar av dykare från 900-talet före vår tideräkning. En av de första dykarklockorna ritades av universalgeniet Leonardo da Vinci, men det var svårt att stanna nere en längre tid eller att arbeta särskilt smidigt.

Den riktigt stora uppfinningen var den dräkt av segelduk som den tyske verktygsmakaren August Siebe gjorde 1819, med en tung metallhjälm fastskruvad i dräkten. Dykaren kunde se ut genom glaset och en luftpump ovanför vattenytan gav syre. Rörligheten var mycket bättre än med klockan, men tungdräkten behövde tyngas ned av blyvikter i skorna för att inte luften skulle strömma ut.

Två tungdräkter. Dräkter av denna typ användes in på 60-talet, bl.a. vid bärgningen av skeppet Vasa.

Den första kommersiellt framgångsrika dykardräkten som vi känner den. Aqualung var en öppen krets som utvecklades av Emile Gagnan och Jacques-Yves Cousteau, där komprimerad gas (vanligtvis luft) inhaleras från en tank och sedan andas ut i vattnet i anslutning till tanken. Det skedde många olyckor med syrgasförgiftning innan Cousteau utvecklade en rebreather för att upparbeta utandningsluften och ta bort koldioxiden. Moderna versioner av rebreathern, både med halvsluten och sluten krets, är fortfarande tillgängliga idag, och används mest för teknisk dykning, såsom djupdykning.

Il Maiale, grisen, var en torpedliknande ubåt som den italienska flottan använde för att transportera attackdykare under andra världskriget. Dyktankshusets exemplar köptes in av svenska marinen från Jugoslavien och användes i övningar.

Dykardräkten blev en framgång under andra världskriget, för sabotage och minröjning. Fram till 80-talet brukades den mycket på oljeriggarna. Numer är det mer sällsynt med mänskliga dykare. Det är ett farligt arbete, och det är svårt att komma förbi riskerna för dykarsjuka och skador av trycket på djupt vatten. Rekordet ligger för närvarande på 330 meter med scuba-dräkt, och en dykare från amerikanska flottan har klarat 610 meter med enatmosfärdräkt.

Undervattensrobotar och miniubåtar används alltmer, som flottans Sjöugglan och den nya V8 Sii- roboten.