Kulturens genomslag med teknik som ger obegränsad surf

Dagens kultur uttrycks och skapas på flera olika sätt och på olika medier. Kulturen kan delas upp i finkultur och populärkultur. Den uttrycks med det skrivna ordet, sjungs med olika stämmor och ljudsätts med melodier, gestaltas kroppsligt och verbalt med skådespeleri och andra uppträdanden. Aldrig tidigare har det funnits så många sätt att sprida och…

Läs vidare