Kultur och kapitalism

Kulturen spelar en stor roll i hur kapitalismen utvecklas och fungerar i olika samhällen. En kultur som värderar individualism och konkurrens kan bidra till att främja ett kapitalistiskt system, eftersom det uppmuntrar människor att satsa på sina egna intressen och företag och att konkurrera med varandra för att lyckas. Detta kan leda till innovation och…

Fortsätt läsa

Kulturens genomslag med teknik som ger obegränsad surf

Dagens kultur uttrycks och skapas på flera olika sätt och på olika medier. Kulturen kan delas upp i finkultur och populärkultur. Den uttrycks med det skrivna ordet, sjungs med olika stämmor och ljudsätts med melodier, gestaltas kroppsligt och verbalt med skådespeleri och andra uppträdanden. Aldrig tidigare har det funnits så många sätt att sprida och…

Fortsätt läsa