Pojke eller flicka

Ska föräldrar få välja könet på sina barn? För något år sedan utbröt en stor kontrovers när den svenska sjukvården konfronterades med könsurval vid abort.

Det finns en oro för att flickor skulle väljas bort. Tanken att föräldrar skulle kunna välja bort sina barn av en orsak som kön bryter mot föreställningen av föräldrars villkorslösa kärlek till sina barn.

Fast vi väljer i allt högre grad hur sex ska se ut, och hur barn ska födas. Forskningen har regelbundet visat att ”valda barn” t.ex. genom provrörsbefruktning är lika älskade som andra barn, om inte mer. Föräldrarna blir tvungna att lägga ner mer tanke och omsorg på ett sådant barn.

I Europa och Amerika finns inte skäl för ett förbud mot könsselektion. Föräldrar föredrar inte något kön på sina barn, och de få som vill göra det är för att ”balansera” en barnkull så att de får både en flicka och en pojke.

Det finns samhällen som sett ojämn könsfördelning. Indien och Kina brukar tas upp, men underskott på män fungerade i Sovjetunionen efter andra världskriget och på kvinnor i det tidiga 1900-talets Argentina (tango började som en dans män emellan). Dagens könsfördelning i Europa, med 51 procent kvinnor och 49 procent män är också en obalans.

Ett förbud av könsselektion bygger också på en normativ syn på hur familjer bör se ut. Reproduktionsmönster anpassar sig efter samhället runt omkring, och märker av förändringar. I Indien börjar hemgiften att försvinna, vilket tar bort en ekonomisk press på familjer att gifta bort sina döttrar. I Kina ges speciella stipendier till flickor för att studera.

Könsurval behöver inte gå så långt som till aborter, utan kan utföras även före befruktningen. Blodprover kan ta reda på könet efter sex veckor, spermiesortering vid IVF bestämmer vilka egenskaper som ska få befrukta ägget.

Det handlar inte bara om att bita i de surare delarna av fria aborträttens äpple, att vi andra kanske inte gillar de val som blivande föräldrar gör. Det handlar också om hur långt vi ska kunna påverka våra barns egenskaper. Forskning pågår redan på mediciner för att ge föräldrarna valet att bara få barn av ett visst kön. Lösningen på problemet är i slutändan att barnets kön blir mindre viktigt för gott barnets liv blir.