Friskola med skolcheck otänkbart i USA

Detta är Republikaneras och de Självständigas* våta dröm som de inte ens törs fråga efter i USA. Demokraterna är helt emot eftersom de har kopplingar till lärarfacket. I USA är det otänkbart att man skulle kunna välja skola med skolcheck(!).  I USA finns friskolor med det bekostar man privat utan något egentligt stöd från kommunen.

Man betalar helt enkelt skolgången två gånger. Den kommunala skolan betalas ofta genom fastighetsskatten som i USA är i de flesta städer runt 2 % av taxeringsvärdet vilket är runt 20 000 – 40 000 kronor om året.

Att kunna välja skola sätts i direkt en raspolitisk kontext i USA – att vita skulle kunna fly skolor med för många svarta. Inte att duktiga svarta ungar skulle få en chans att gå en bra privat skola utan att behöva betala mer än deras föräldrar har råd med. USA är i många fall lika dogmatiskt fastkört som svenskt 1970-tal. Man ser inte möjligheten utan bara värsta scenariot.

Det gör att när jag berättar att man i Sverige kan välja vilken skola som helst utan att det kostar något extra, man bara tar kostnaden från den kommunala skolan och ger den till den privata, tror folk knappt sina öron. Detta är radikal libertariansk ideologi – från Sverige!

Inte en kristna högern har haft stake i USA att ens föreslå ett univesiellt skolchecksystem eftersom det uppfattas som segrerande – eftersom bra ungar inte längre tvingas gå i dåliga och falerade skolor.

* När jag skriver om USA använder jag tre partibeteckningar – Republikaner, Demokrater och de Självständiga. De Självständiga är direkt översatt ”Independents”. USA har ungefär 25 % röstande som hoppar mellan blocken där de dela värderingar med både Republikaner och Demokrater. De kallas för ”Independents” som jag översätter till de Sjävständiga.