November 2, 2010 – valdag

Idag den 2:a november är det val i USA till Kongressen och flera val av guvernörer. Det som man ofta missar i Sverige är det stora antal lokala val som förekommer i USA. I kommunerna väljs nu allt från domare, kommunfullmäktige, skilsmässodomare till kommunala chefsbefattningar. Det skiljer mellan staterna hur många befattningshavare man väljer på lokal nivå. Generellt sett kan man säga att de ”etablerade” äldre staterna i nordöst väljer minst lokala befattningshavare och ju längre ut i ”the old West” man kommer så väljs det allt fler.

Jag kommer att återkomma om detta imorgon när vi fått valresultatet och kommentera detta. Alla mellanårsval är ett bakslag förden sittande presidenten. Det hände för Reagan, Clinton, Bush och med stor sannolikhet nu Obama. Presidenter väljs med stor entusiasm av en mängd grupper som denne har svårt att tillfredsställa – och så flagnar entusiasmen och det går ut över deras part de val som kommer mellan presidentvalen. Det första valet efter Obamas tillträde är idag.

Lämna ett svar