Svenska affärsmöjligheter i USA

Senaste veckan hade vi en snöstorm i Texas, vilket är oerhört ovanligt, och det kallaste vädret på 26 år.  Detta fick mig att fundera lite över skillnaderna mellan Sverige och USA – särskilt hur svenskarna är duktiga på energibesparingar.

Ett vanligt hus i Texas drar 50 % mer energi per kvadratmeter efter att man korrigerat för temperaturskillnader som ett hus i Sverige enligt en undersökning från University of Texas at Dallas. Jag bedömer att när det gäller offentliga byggnader är det betydligt värre – som postkontor, skolor, myndigheter, affärscentrum. Lägg sedan till att medelamerikanen i sydstaterna har betydligt fler kvadratmeter per person att röra sig på. Detta gör att även om energi är billigt så kommer det att inte vara för evigt – vilket gör att USA är väldigt dåligt rustat för framtiden.

Slöseriet ligger lite i den amerikanska korttänktheten. Vårt hus är byggt för femton år sedan och är ett bra amerikanskt hus som håller energikostnaderna på skaplig nivå men när det var riktigt kallt så kröp kylan in i betongsulan och en bra in på golven – varför? Amerikanska hus har betongsulor utan riktig köldspärr som svenska hus. Okej, köldspärr, men det ju aldrig kallt? Samma barriär skyddar mot värme när det är 41 grader varmt ute. Så systematiskt saknar amerikansk hus ett övergripande energitänkande och många lösningar är helt idiotiska för att långsiktigt spara energi.

USA kommer aldrig att kunna bli konkurrenskraftigt så länge man slösar med resurser. Nu återvänder vi till huset. Att isolera en betongsula efterår är i princip omöjligt. Det gör att om byggnadsbeståndet omsätts (rivs, byggs nytt) med 2 % om året i ett land som USA tar det decennier innan en drastiskt reducerad energianvändning i nybyggnation har en påverkan på det totala bostadsbeståndet.

Jag ger Obama cred för att han såg detta problem och började skapa finansiering för offentliga byggnader att minska energianvändningen men det är droppar i havet – om än vällovligt. Skolor i amerikanska södern använder upp till 25 % av sin totala budget i energianvändning som att kyla eller värma undermåliga byggnader – resten 75 % går till lärare och alla andra kostnader för skolan. Dålig energianvändning gör att mer resurser förbrukas utan att man egentligen får något för det.

Svenskarna är överlägsna när det gäller att få ut mest energi för pengarna. Det gäller allt ifrån isolering, planläggning, fjärrvärme och återanvända spilld energi. Detta ser jag som Sveriges största affärsmöjlighet i USA och det är en betydande marknad.

Lämna ett svar