Världshälsodagen

Den 7 april är Världshälsodagen. Det var den dagen 1950 som Världshälsoorganisationen WHO grundades. Sedan dess har varje dag haft ett tema. Årets tema för WHO är antibiotikaresistens. Det är ett allvarligt problem att bakterier genom sin snabba evolution utvecklar motståndskraft mot antibiotika så att det inte längre har någon effekt. Nu dödar bakterien MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus…

Fortsätt läsa

Så blir du en trendspanare

Trendspaning är big business nuförtiden. Vad gör en bra trendspanare? Det är alltid svårt att sia, särskilt om framtiden, som Storm P passande fastslog. Det är kan vara lättare att undvika några fallgropar. Gårdagens trender, imorgon Det är lätt att extrapolera från vad som händer idag i framtiden, och även förutspå att äldre trender gör…

Fortsätt läsa

Vill du svälja en spindel?

Forskare vid universitetet Tor Vergata i Rom har uppfunnit en spindel i pillerform. Pillret sväljs av patienten och innehåller en robot, en mycket liten kamera med ben, som kan krypa omkring inuti patienten som en spindel. Läkarna kan styra spindeln genom fjärrstyrning och undersöka skador i matstrupen. Avsikten är att spindeln kan ta sig runt mycket…

Fortsätt läsa

Omskuren för religionens eller hälsans skull?

Debatten om omskärelse har startat igen genom att Åsa Regnér, generalsekreterare på RFSU gått ut mot Socialstyrelsens rekommendation från 2009 att tillåta små pojkar att bli omskurna med smärtlindring. Ska verkligen landstingen utföra omskärelser på barn? Det finns skillnader jämfört med det som kallats kvinnlig omskärelse, numer kvinnlig könsstympning. Förutom de föregivna traditionella och religiösa skälen finns även en…

Fortsätt läsa

Tillräckligt död?

Vissa patienter som befinner sig i djup medvetslöshet, kan reagera på stimulans. En studie i The New England Journal of Medicine gjord av belgiska och brittiska forskare har studerat patienter i lättare grader av medvetslöshet, fast inte i koma. Genom resonanstomografi såg forskarna två olika mönster av hjärnaktivitet som hos friska. Det är möjligt för vissa hjärnskadade…

Fortsätt läsa

Grimsvötns askmoln beräknas

Så fick vulkanen Grimsvötn ett utbrott och ett nytt askmoln stoppade delar av Europas flygtrafik, precis som utsläppet från Eyjafjalljökul gjorde år 2010. Det har blivit en hel del oberäkneliga moln på sistone. Det radioaktiva utsläppet från Fukushima Daiichi och hur det skulle gå med branden på oljeplattformen Deepwater Horizon. Varför stängde europeiska luftfartsmyndigheten ned flygplatserna? Försiktighetsskäl naturligtvis, och…

Fortsätt läsa

Dagligt kaffedrickande skyddar mot cancer!

Den braskande rubriken har ibland dykt upp på tidningarnas vetenskapssidor efter att den vetenskapliga tidskriften The Journal of the National Cancer Institute (volym 97, nummer 4, 16 februari 2005) publicerat två studier om kaffedrickande. Den första (Michels et al) studerade konsumtion av kaffe, te och koffein och hur det påverkade förekomsten av cancer i tjocktarmen och rektum….

Fortsätt läsa

Falsk statistik?

Statistik är livsviktigt. Den ger oss en sammanfattande överblick och förståelse av verkligheten, för att kunna göra bra bedömningar inom politik, medicin, folkhälsa, ekonomi och forskning. Bra statistik lyfter fram det väsentliga, och där är kruxet – vad anser vi vara väsentligt? Media fylls av statistik, och sätter dagordningen. Siffror är hårda. Fakta sparkar, sägs…

Fortsätt läsa

Matematiken är naturens abstrakta språk

Matematik är vetenskapen om mönster och relationer. Som en teoretisk disciplin, utforskar matematiken möjliga relationer mellan abstraktioner utan att bry sig om abstraktionerna har en motsvarighet i den verkliga världen. Abstraktioner kan vara allt från siffersträngar till geometriska figurer till uppsättningar av ekvationer. I teoretisk matematik finns en liten uppsättning grundläggande idéer och regler som…

Fortsätt läsa

Undervattensdykning, ett tekniskt äventyr

Det är spännande att se privata museer som drivs av eldsjälar, och dyktankshuset på Galärvarvet ger en engagerande inblick i teknikhistorien. Det var inte så länge sedan som dykning och SCUBA var avancerad Dyka under vatten har människan gjort så länge hon kunnat simma, med avbildningar av dykare från 900-talet före vår tideräkning. En av de första dykarklockorna ritades…

Fortsätt läsa