Döden är en sjukdom, han är botemedlet

Döden är ofrånkomlig, ingen överlever livet.

Hur kan man leva med en sådan kunskap? De flesta kulturer har antingen förnekat dödens existens genom idéer om reinkarnation eller ett liv efter detta, eller genom att hävda att döden är nödvändig eller rent av nyttig. Men som den grekiska poeten Sapfo skaldade: ”döden är något ont; så har gudarna fastslagit; hade den varit god skulle även de dö”. Även när vi intalar oss att döden är nödvändig, finns det ett hopp om att döden kan undvikas.

Idag börjar biomedicinen komma åldrandet på spåren. Även om vi inte vet exakt vad som orsakar åldrandet, och än mindre hur åldrandet kan undvikas, är kunskapstillväxten enorm.

Åldrandeforskningen, gerontologin, har blivit etablerad idag. Det satt långt inne. Många ansåg att studiet av åldrande inte skulle ge några användbara resultat. Andra ansåg man inte behövde studera åldrandet i sig, eftersom livsförlängning inte var eftersträvansvärt.  Det räckte med att förstå ålderssjukdomarna. Även i dag, är forskare i regel försiktiga med att spekulera om vart vår kunskap kan leda oss.

Aubrey De Grey vid SENS Foundation utmärker sig. Han väcker kontrovers med att säga att om åldrande var en sjukdom så skulle ingen acceptera den död och lidande som den orsakar. Åldrande som sjukdom? Jag kontaktade Aubrey De Grey för att ställa några frågor.

Vad är SENS Foundation?

SENS stiftelsen är ideell organisation registrerad i Kalifornien, och som har syftet att främja forskningen och utvecklingen av bioteknik för att reparera de livslånga, ackumulerade skadorna på cell- och molekylnivå som i slutändan orsakar åldrandets sjukdomar.

Medellivslängden stiger i många länder. Vilket skäl ser du främst, medicinens framsteg, miljöförbättringar, folkhälsa…?

Allt det spelar ju en roll. Jag anser att den förmodligen viktigaste förklaringen är förbättringarna i kosthållning som skedde i början av 1900-talet. Det påverkade främst spädbarnens hälsa, så att folk så att säga ”föddes yngre” än tidigare.

Kommer stamcellsforskning att ge kunskap om åldrandet?

Ja, men bara på vissa områden. Åldrandet påverkar kroppen på alla nivåer, inklusive den subcellulära nivån och stamcellsforskningen ger bara några av sätten att förstå åldrandeprocessen.

Finns det en högsta biologisk livslängd, och finns det en möjlighet att vrida tillbaka klockan?

Jag tror att det finns en högsta biologisk livslängd, men vi måste vara försiktiga med vad vi menar med det. Det finns en lägstanivå för skapandet av olika sorters cellskador som är jämförbar med den normala ämnesomsättningen. Tills att vi förstår hur vi kan reparera skadorna från åldrandet, kommer det att finnas en högsta möjliga livslängd. Men när vi utvecklar ett sätt att laga cellerna, så kommer den övre tidsgränsen att försvinna.

Vad kommer att hända när människor lever allt längre? Blir vi uttråkade eller klokare med erfarenheten?

Främst klokare, men viktigast är att vi blir friskare, då tekniker för längre liv också minskar antalet åldersrelaterade sjukdomar. Jag blir alltid överraskad över hur lätt många glömmer bort det.